Tvorme SPOLU budúcnosť náS všetkých

Študuj ekonómiu a manažment územného rozvoja. Spoznaj Európske politiky.

Prečo študovať na FEŠRR?

ŠPECIFICKÉ ZRUČNOSTI PRE PRAX

Štúdium na našej fakulte neposkytuje len teoretické poznatky, ktoré nie je možné aplikovať. Ako budúci manažér vo verejných a súkromných inštitúciách potrebuješ byť vybavený množstvom praktických zručností. Ako náš absolvent vybehneš do sveta pripravený riadiť podnik, sociálny podnik, riadiť orgán verejnej, či štátnej správy, či pracovať v inštitúcii EU. Získaš základné zručnosti vo financiách, zorientuješ sa v SAPe, či GISoch, budeš písať profi podnikateľské plány, tvoriť socio-ekonomické analýzy, riadiť projekty, chystať žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Eurofondov, oceňovať nehnuteľnosti, tvoriť strategické plány, riadiť verejné obstarávanie, stanovovať dopady na životné prostredie a budeš poznať potrebnú legislatívu.


ČÍM CHCEŠ BYŤ?

manažér štátneho orgánu
projektový manažér
manažér vo verejnej správe
manažér podniku
sociálny podnikateľ
podnikateľ v službách
manažér zariadenia v cestovnom ruchu
manažér MAS
manažér RRA
manažér poradenských centier a inkubátorov
expert pre verejné obstarávanie
strategický plánovač
analytik územného rozvoja
manažér orgánu EU

Vidíš sa ako zamestnanec štátnej správy alebo samosprávy? Mieriš ešte vyššie a chceš byť manažérom vybraných inštitúcií EÚ? Preferuješ skôr prácu v manažmente veľkého podniku? Zaujímaš sa špecificky o podnikanie v cestovnom ruchu? Alebo sa skôr vidíš ako podnikateľ, ktorý je zorientovaný tak v riadení podniku, ako aj v projektovom manažmente, strategickom plánovaní, investičnom rozhodovaní alebo vo verejnom obstarávaní? Ak si sa v tomto opise už našiel, poď na našu fakultu. A ak ešte nevieš, kade povedú tvoje kroky, štúdium u nás ťa limitovať v svete manažmentu určite nebude.

Na našej fakulte sa nestratíš. Sme najmenšou fakultou na univerzite a spolu so študentmi tvoríme jednu rodinu. Užívaj si mladý pedagogický kolektív nabitý skúsenosťami z praxe a pohodovú atmosféru, ktorú sa snažíme študentom vytvoriť. Spoznaj najmilšie študijné oddelenie na svete, ktoré sa vymyká všetkým humoreskám Fera Joke. Využi možnosti individuálnych študijných plánov, či externého štúdia, ktoré prebieha prevažne v online priestore.

Fakulta ponúka aj štúdium kompletne v angličtine (vrátane prednášok, seminárov, záverečnej práce). Vycestuj do sveta vďaka FEŠRR SPU. Využi program ERASMUS + a študuj vo viac ako 50 krajinách alebo môžeš vyskúšať CEEPUS a navštíviť krajiny strednej Európy, či Balkánu. Využi program ERASMUS svet a zamier na ďaleký východ. Ak  si naozaj ambiciózny, náš študijný spoločný medzinárodný program IMRD ti ponúkne štúdium vo viacerých krajinách súčasne, pričom dostaneš svoj diplom od svetových univerzít. Fakulta je výskumne silná a participuje na riešení významných medzinárodných projektov (Horizont 2020 IN-HABIT, Invest4Excellence a pod.), z ktorých pre teba vyplývajú mnohé príležitosti. Zapojíš sa do ich riešenia spolu s nami? 

Strechou vášho akademického života bude naša univerzita ako taká. SPU je zelená univerzita s množstvom parkov a prekrásnych zelených plôch. V našom kampuse nájdeš botanickú záhradu, zvieratká, vivárium. Univerzita disponuje množstvom športovísk, vrátane ihrísk pre kolektívne športy a nanovo zrekonštruovaným plaveckým bazénom. Určite vás uchvátia nádherné priestory našej univerzitnej knižnice. Na univerzite sa organizujú kultúrne podujatia, festivaly v spolupráci s UKF, trhy, pohybové aktivity a množstvo ďalších aktivít, ktoré zabezpečuje Kreatívne centrum, Coworkingové centrum a množstvo ďalších univerzitných inštitúcií. Zabúdať nesmieme ani na množstvo študentských, či univerzitných spolkov (napr. sokoliari), Folklórny súbor Zobor a iné umelecké a kreatívne aktivity.

Nitra je študentským mestom. Je to cítiť aj v centre mesta, kde na vás čakajú skvelé príležitosti zabávať sa. Okrem slávnej Mostnej ulice lemovanej diskotékami je však Nitra mestom kultúry. Je domovom troch špičkových divadiel a festivalu Divadelná Nitra. Na námestí budeš pravidelne zažívať kultúrne večery. Možno ste už počuli o niektorých veľkolepých slávnostiach v Nitre – napr. festivale Nitra milá Nitra, Labyrint feste, Rubicon feste, Sllížovici, Akademickej Nitre, Nitrianskom vínnom festivale, Festivale Vysoké Hory, Agrofilme, o dožinkových slávnostiach, majálesoch, Campana Feste, festivale Flaam a mnohých iných. V meste Nitra pôsobí aj množstvo kultúrnych a komunitných centier, občianskych organizácií, či samotné Nitrianske centrum dobrovoľníctva, vďaka ktorým získate množstvo skúseností už počas štúdia.

Študuj v odbore Ekonómia a manažment

Regionálny rozvoj a politiky EÚ

Tento študijný program ťa pripraví primárne na prácu pre inštitúcie územného rozvoja na európskej, národnej a miestnej úrovni. Staneš sa manažérom týchto inštitúcií, pričom môžeš robiť administratívnu prácu, pracovať s financiami, riadiť projektové cykly, tvoriť analýzy, politiky, inovatívne riešenia, spravovať duševné vlastníctvo, či riadiť verejné obstarávanie. Budeš dobre ovládať aspoň jeden svetový jazyk, aj keď dostaneš príležitosť zdokonaľovať sa pokojne aj v piatich naraz. Zúžitkuješ široké znalosti o EU a jej politikách alebo sa rozhodneš pracovať rovno pre EU. RRP sa zameriava na rozvoj širokého priestoru, v ktorom kľúčovú úlohu zohrávajú práve mestá. Uplatnenie je veľmi široké. Pre príklad – po škole sa už rozhodneš, či chceš podnikať a poskytovať služby iným rozvojovým aktérom, pracovať v korporáte, robiť investičné poradenstvo alebo budeš skôr tvorcom politík na ministerstve, expertným poradcom, šéfom odboru na meste, pracovníkom európskeho orgánu alebo si otvoríš svoj vlastný cowork.

Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Srdcom tohto študijného programu je slovenský vidiek a jeho problémy, ktoré potrebujú práve teba. Tým však študijný program rozhodne nekončí – poskytuje unikátny mix zručností, ktoré viete rovnako uplatniť v súkromnom i verejnom sektore. Okrem zamerania na verejnú správu a podnikanie na vidieku tento program poskytne znalosti orientované na prax v tomto území – z oblasti politík rozvoja vidieka, sociálneho rozvoja a sociálnej politiky, cestovného ruchu, či prírodných zdrojov a environmentalistiky. Dôležitou súčasťou študijného programu je prepojenie štúdium rozvoja vidieka, kohéznej politiky EÚ v kontexte predmetov orientovaných na prax – strategického plánovania a tvorby a manažmentu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ako absolvent si uplatniteľný ako manažér vo verejnej správe na vidieku, podnikateľ na vidieku, riaditeľ, či iný manažér podniku cestovného ruchu, zamestnanec na úseku vplyvov na životné prostredie, môžeš začať v závislej práci alebo ako podnikateľ vypracovávať strategické plány, či žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Kto ťa bude učiť?

Jana Jarábková

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Vidiecky cestovný ruch

Marián Kováčik

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Teória hospodárskej politiky

Marcela Chreneková

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Sociálny rozvoj a sociálne podnikanie

Katarína Melichová

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Územný rozvoj a strategické plánovanie

Maroš Valach

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Ekonomika a financovanie územných samospráv

Ľubica Rumanovská

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Európska únia

Pavol Schwarcz

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Poľnohospodárska politika EÚ

Loreta Schwarczová

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Manažment verejnej správy

Monika Bumbalová

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Ekonomika verejného sektora

Michal Cifranič

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Krízový manažment vo verejnej správe

Denisa Hanáčková

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Ekonomika a manažment verejných služieb

 

Eva Žuffová

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Podnikanie

Martin Hauptvogl

Katedra environmentálneho manažmentu
Priestorové informačné technológie

Eleonóra Marišová

Kristián Čechmánek

Katedra práva
Medzinárodné právo

Monika Gubáňová

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Základy SAP

Ivan Takáč

Ústav EÚ politík a verejnej správy
Projektový manažment

Ondrej Beňuš

Katedra práva
Verejné obstarávanie

Život našich študentov

Študijné oddelenie

 

Ing. Veronika Dalkovičová
Tel.: 037/641 5757
veronika.dalkovicova@uniag.sk

Monika Gajdošová
Tel.: 037/641 5757
monika.gajdosova@uniag.sk